Wuji Zorg

 
 
 

Wuji Zorg geeft professionele begeleiding en ondersteuning voor wie dat wil en nodig heeft.

Begeleiding van mensen die zich niet of moeizaam staande kunnen houden in onze samenleving. Wuji Zorg geeft de nodige ondersteuning naar een zo onafhankelijk mogelijk leven.

Wuji Zorg werkt samen met organisaties en mensen die zich vanuit een holistisch levensbeeld handelen, maar gaat ook praktische samenwerking aan met organisaties die in het belang van de opdrachtgever ( klant) zijn.

Wuji Zorg  heeft een eigen moestuin waar op natuurlijke wijze groenten en kruiden geteeld worden.  Dit om de clienten te laten aarden.Met minimale investeringen en maximale voor ruimte voor ontwikkeling en groei. Elk leven is belangrijk, wij zoeken dan ook de verbinding tussen cultuur en natuur er word dus in de tuin ook ruimte gelaten voor onkruiden en insecten, dieren, de aarde  en meer en werken zo aan de bewustwording van onze omgeving.

 

Wuji Zorg neemt deel aan Werk Fit  trajecten van het UWV dit in samenwerking met Herstel Actief. Zo is er de mogelijkheid om werk ervaring op te doen, werk ritme en activering op en uitbouw van het sociale netwerk. Maar ook  trainingen op het gebied weerbaarheid , omgaan met fysiek en mentaal letsel en het vergroten van de eigen bewegelijkheid.