Reisbureau De TussenWereld

VOORAANKONDIGING
  van een nieuwe tak en activiteit van de WujiGroep

De afgelopen herfst, na de vlucht uit mijn destijdse woonplek, heb ik me teruggetrokken uit het publieke leven. Om me bezinnen  hoe ik verder ga met de invulling van mijn leven. Ik ben 3 maanden  in Karma Deleg Chö Phel Ling in Hantum op bezinning  geweest . In deze periode werd het duidelijker waar ik heen wil. De veiligheid en rust van mijn retraite plaats  deed me goed. Er begon weer iets in mij te groeien. Ik ervoer dat ik rust en veiligheid  en ook hulp nodig heb in mijn publieke leven. Met dit besef kon ik verder. ik besloot om de opleiding Intuïtief Systemisch Werken te volgen.  Kort na dit besluit kwam het besluit om weer op zoek te gaan naar een huis. 5 dagen na dit besluit had ik een huis gevonden op een veilige schone plek.

Bij de intrek in mijn nieuwe huis werd ik ziek, mijn energie stroomde weg ik heb 14 dagen op bed gelegen.  de eerste week ternauwernood gegeten en gedronken en voornamelijk geslapen.( een grote schoonmaak) Ik wist niet Wie, Waar en in Welke Wereld ik was. De tweede week begon met hulp van miijn aangenomen zus  het herstel, de opbouw. Ik lande, ik aarde.  Ik begon meer hulp te vragen, kreeg deze hulp ook.

Via een internet ontstond er een contact dat uitgroeide  tot iets wat ik als heel bijzonder heb  ervaren. ‘De verbinding tussen Hemel en Aarde’, en dat in een heel breed spectrum. We hadden een korte en intense relatie. We ontdekten samen de ontbrekende, andere ik en ik groeide uit naar die andere ik ‘Albert Jan’. De ervaring het bewust zijn  van het contact tussen hemel en aarde  is gebleven net zoals de completere versie van mezelf

Vorig jaar aan het begin  de lente kwam er een oud pijnlijk trauma boven  Ik wist dat het er was maar had het goed weggestopt. Nu er was geen ontkomen meer aan ik moest er iets mee gaan doen.
Ik ben het aangegaan met ‘de Reis naar de Verborgen Boodschap van de Ziel’.  Een weekend systemisch opstellingen. Dit werkte verhelderend ik krijg meer inzicht in mijn verleden mijn pijnen mijn verdriet mijn angsten. Het opende de weg om nog mijn reis naar binnen nog dieper te laten gaan verder.  In de zomer tijdens  een Zinderende Zomer Retraite  heb ik mijn missie aanvaard niet wetende wat de missie inhoud, wel een beeld achter mijn ogen.

MISS-IE!

Oh God, jou schoonheid!

Je ongeduld

Mijn aarzeling

mijn moed

verenigden zich

Oh God, je bent mijn  licht

 

Een Krijgslustige dans 

met de dood

Verbindt ons 

knielend

en ontketend.

 

Ontstegen aan Moeder Aarde 

Uit het hof der Goden 

Verbannen.

 

Afdalend naar de Kerkers

Van mijn ziel,

Voel ik mijn angst

Voor het pad

Van waan en visioen

 

De vlam van mijn leven,

Mijn wederhelft,  Mijn godheid.

Het kosmisch licht

Opent de deuren

In het Donkere van mijn ziel 

Verlicht de gangen 

Voor mijn eigen liefde

Die in de kerkers

Gevangen zit.

 

Langzaam ontstaan de contouren  van mijn Missie!

Ik maak de stappen in mijn leven. Op mij twintigste vertelde iemand me via de I Tjing dat ik de Zwerver was. Op mijn dertigste werd ik gids in Het Hof van Eden. Op mijn vijftigste werd ik Begeleider  in de GGZ  en kreeg daar te maken met getraumatiseerde mensen die het leven niet meer konden, wilden dragen, daar begon mijn reisbegeleiding naar het levenseinde en het hiernamaals.
Bij een reisbegeleider hoort een Reisbureau. Een Reisbureau voor reizen in het leven maar ook na het leven, voor na de dood. Op de reis naar  De tussenwereld.

Reisbureau de TussenWereld!

Albert Jan Verhaagen.