Wuji Groep

Wujigroep wil een initiatief zijn  waar verschillende aspecten van het leven, gezondheid  ontwikkeling  groei scholing, spiritualiteit en levenseinde samenkomen.

Al is het omdat alles wat er gebeurd te maken heeft met leven en dood.
Zoals de dood onvermijdelijk verbonden is aan het leven, ze hebben elkaar nodig om te kunnen bestaan.
Wuji is een begrip dat veel voorkomt in het Taoïstische literatuur en ook in praktijken Wuji is de bron van Yin en Yang. De Taoïstische levenswijze, praktijken zijn de leidraad binnen de Wujigroep, maar er is ook ruimte voor andere levensovertuigingen, religies.
Het gaat om het oorspronkelijke, natuurlijke begrip Liefde Dit is wat bijna alle religies  Levensovertuigingen gemeen hebben, .
Liefde voor alles wat leeft.

Er zijn twee concrete activiteiten binnen de Wuji, Scholing en Zorg
De scholing houd zich bezig met  Innerlijke Krijgskunst en Innerlijke Alchemie
De Zorg richt zich op begeleiding voor wie dat nodig heeft omdat ze niet in de samenleving kunnen meekomen. de Samenleving  stelt te hogen eisen of accepteert bepaald gedrag niet en ziet het als ziekte.