Tai Chi

Tai Chi is een Chinese krijgskunst (Martial Arts). Tai Chi is de kunst van de innerlijke kracht. Wuji staat voor het grenzeloze, zonder beperkingen, het oneindige. Bij Wuji Tai Chi is het ontdekken en ontwikkelen van je innerlijke kracht en  jezachtheid de basis.

Wuji Tai Chi is opgebouwd uit een aantal disciplines die los van elkaar beoefend kunnen worden. Het samen brengen van deze disciplines en door deze met elkaar verbinden geven een verdieping  en versterken aan elkaar.

 

Foto Karin Bakker

Zhan Zhuang; Staan als een boom. De staande meditatie is een discipline die met name in de Innerlijke  Krijgskunst (Internal Martial Arst) gebruikt word. Tai Chi en Qigong is nauw verweven met deze kunde. Sinds ik ben begonnen me de staande meditatie ( stille Qigong, Nei Gong, Wuji Qigong) is mijn beleving van Tai Chi veranderd het is dieper, intenser en krachtiger levendiger geworden. Om goed te kunnen bewegen moet je goed staan. De staande meditatie leert je om je houding en je centrale evenwicht te verbeteren om zo een goede basishouding te ontwikkelen. Daarnaast zal je ontdekken dat staan ontspannend is. Je waarneming vermogen en je gevoeligheid vergroot; stilstaan bij wat er gebeurd en ervaren zonder te oordelen’. Door regelmatig de Staande Meditatie te beoefenen ga je van binnen uit je houding corrigeren vergroot je de doorstroming van je Qi.

 

foto Karin Bakker

Qi Gong (Chi Kung) is de Chinese discipline die zich richt op de ontwikkeling van begrip, gewaarwording en harmonisatie van je gedachten, lichaam, qi (levensenergie) en geest. Qi Gong wordt in China veel gebruikt in de traditionele Chinese geneeskunde, en is een onderdeel van de Chinese Innerlijke Krijgskunde. Over de hele wereld wordt Qi Gong erkend als een vorm van aanvullend en alternatief medicijn, met positieve effecten op diverse aandoeningen. Qi Gong oefeningen zijn gecoördineerde vloeiende  bewegingen met een natuurlijke ademhaling, in een rustige bewuste toestand. Mensen beoefenen Qi Gong om vele verschillende redenen, zoals recreatie, preventie en zelfheling, meditatie en zelfbewerking en training voor vechtsporten. Als genezende kunst richten Qi Gong-beoefenaars zich op preventie en zelfheling, die traditioneel wordt beschouwd als het balanceren van de energie-meridianen van het lichaam en het vergroten van de intrinsieke capaciteit van het lichaam om te genezen. Uit een filosofisch perspectief wordt geloofd dat Qi Gong bijdraagt ​​aan het ontwikkelen van menselijk potentieel, toegang tot hogere sferen van bewustzijn en het wekken van zijn ware natuur.

In de lessen en workshops worden verschillende de Ziran Qigong  vormen beoefend.

lees meer

 

 

2016 © Thierry Schut Fotografie

Tui Shou; Senshing Hands is de term die Grootmeester Sam Tam hanteert voor deze discipline. In het algemeen word het  Pushing Hands genoemd. De term lijkt een klein verschil maar is wel wezenlijk in de beleving. Het zijn oefeningen die je meestal met een partner doet. de bewegingen komen ook voor Tai Chi Chuan en de Qigong voorkomen. Het geeft een verdere invulling aan de beleving van Tai Chi. Het leert je het verschil voelen tussen spierkracht en innerlijke kracht, meegaan of tegenstand bieden. Het is de ingang voor ontwikkelen en bewustwording van je innerlijke kracht. Het laat je ontdekken hoe (on)bewust doelgericht je bewegingen stuurt. Deze ervaring is ontwapenend, soms confronterend. Met ‘de juiste’ of beter zonder intentie het is een verrijking van bewegen. Daarnaast is Sensing Hands een samenspel waar je plezier aan beleeft, veel van jezelf kan ontdekken en leert om de bewegingen uit Tia Chi Chuan en Qigong toe te passen. Tui Shou en Zhan Zhuang zijn uitermate geschikt versterken van je mentale weerbaarheid.

 

Tai Chi Chuan; In Tai Chi Quan (tajiquan) komen alle eerder benoemde facetten samen. Er zijn veel verschillende Tai Chi Quan vormen en stijlen de meest beoefende stijl is de Yang stijl een rustige langzame uitvoeren van de bewegingen, de Chen stijl is een snelle explosieve vorm.  Het geeft de mogelijkheid om de disciplines Sensing Hands, Staande Meditatie en Qigong in actieve vorm toe te passen en omgekeerd. In de lessen komt de yang 47 vorm aan bod.